Exporten av griskött skyddas • Oro för att jägare ska ta med sjudomen hem.