Vad kan du som medarbetare göra? Forskare listar tre olika alternativ.