Socialdemokraterna och Centerpartiet lägger en gemensam följdmotion på regeringens energipolitiska proposition.