Rysslands BNP steg 1,8 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.