Den ryska centralbanken sänkte på fredagen styrräntan med 25 punkter till 7,50 procent (7,75).