Rosneft kommer ta den tyska regeringen till domstol efter beskedet att det ryskstatliga oljebolagets raffinaderier i landet förstatligas, framgår av ett pressmeddelande.