Med en stor del av det svårt coronadrabbade Ryssland nedstängt kämpar Volvo CE-återförsäljaren Ferronordic med att hålla sin verksamhet…