Ryssland ökar exporten av olja, trots att man sagt sig dra ned på utbudet ihop med oljekartellen Opec. Den vanligaste destinationen är Indien. Men EU-landet Bulgarien tar också emot mycket rysk olja – som drar in stora belopp till den ryska krigskassan.