I sommar fördubblas rutavdraget till 50.000 kronor. Men beloppet gäller redan från årsskiftet enligt regeringens lagrådsremiss. Den som går över 25.000 kronor före den 1 juli får i efterhand begära avdrag av Skatteverket. Så här gör du.