SAS har märkt en viss passageranstormning och ökat intresse efter att i stort sett hela världen utom USA infört flygförbud för det olycksdrabbade Boeing-planet 737 Max 8.