Stort behov av personal inom serviceyrken när samhället öppnar upp igen.