Den ryska rubeln rusar upp till den högsta nivån sedan juli 2015. Valutans snabba kursuppgång utgör en huvudvärk för centralbanken i Moskva…