Ett rot-liknande avdrag på upp till 50.000 kronor för gröna investeringar kan bli verklighet nästa år.