Avdragen för rot- och ruttjänster följer könsrollsmönstret. Fler män än kvinnor får avdrag för hantverkstjänster medan det är vanligare att kvinnor har avdrag för hushållstjänster. Det visar en sammanställning som gjorts av Länsförsäkringar.