Ombildningar till bostadsrätter stoppas i större delen av Göteborg genom en kupp från de rödgröna.