Börserna i de nordiska grannländerna var samtliga ned när handeln avslutades för veckan. Det sammanvägda regionsindexet Vinx 30 tappade 1,0 procent till 1.298.