Danska Rockwool, som tillverkar isoleringsmaterial av stenull, drar tillbaka sina prognoser för helåret 2020.