RLS Global kommer under 2020 att fokusera på marknadspenetration för Chlorasolv med målet att bolaget ska komma in som avtalsprodukt på…