Medicinteknikbolaget RLS Global redovisar en nettoomsättning på 0,9 miljoner kronor (0,5) i tredje kvartalet 2022, framgår av delårsrapporten.