Riskaptiten återvände på de globala finansmarknaderna i veckan. Med det kom också en uppgång i den svenska kronan.