NEW YORK. Nätforumet Reddits starka börsdebut visar att riskaptiten är tillbaka. Hur ska man annars tolka att 16 miljarder foruminlägg värderas till 84 miljarder kronor?