Det finns risk för att den redan mycket omtalade strejken bland arbetare på tre stora bilfabriker i USA kan utökas. Parterna verkar stå långt ifrån varandra vad gäller löner och villkor.