Bioteknikbolaget ISR kommer nog inte kunna utvärdera de sista patienterna i sin fas IIa-studie, där hivinfekterade patienter som står på bromsmedicin (ART) kommer att behandlas med GnRH-agonist (ISR048), under det tredje kvartalet 2019 som tidigare kommunicerats.