Tilltagande finansoro har satt extra kurspress på de börsbolag som har aviserat eller håller på att emittera nya aktier. Grundregeln är att kapital ska plockas in när tillgången är god.