Bolagiseringen av gamla Vägverket och Banverket skulle vässa branschen och pressa priserna. 15 år senare har det blivit betydligt dyrare och konkurrensen blev inte så bra som det var tänkt, konstaterar Riksrevisionen i en granskning. – Regeringens styrning har inte säkerställt att det blev något av några av intentionerna man hade, säger Sherzod Yarmukhamedov, projektledare för granskningen.