Riksrevisionen kritiserar flera politiska beslut kopplade till el och energi i en ny rapport.