Riksgäldens emission av statsskuldsväxlar fulltecknades.