Coronakrisen skapar ett betydligt större statligt lånebehov än tidigare beräknat, när BNP rasar samtidigt som stödåtgärderna växer snabbt.