Riksdagen röstar ja till regeringens vårändringsbudget.