USA-räntorna steg svagt efter svensk stängning på tisdagen sedan stigande börser och nya företagsemissioner dämpat efterfrågan.