”Den här typen av åtgärder har en preventiv effekt.”