Riksbanken höjer inflationsprognosen för nästa år men väntar sig att prisökningarna avtar kraftigt 2024. En ränta som toppar på 4,5 procent kan dock krävas om inflationen blir högre än väntat, bedömer centralbanken i ett alternativt scenario. ”Till det hökaktiga intrycket ställs det faktum att ett lägre inflationsscenario än väntat knappt nämns alls”, skriver Handelsbanken i en kommentar.