Guldprisets rusning har lyft värdet på Riksbankens reserv med 12 miljarder kronor under 2020.