Riksbanken följer noggrant läget på de finansiella marknaderna samt den ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt i spåren av…