Prognos för tillväxten skrivs ned kommande två år.