Riksbankens direktion siktar på fler sänkningar av styrräntan, men varnar för att sänka för snabbt. Inflationen riskerar då att vända uppåt igen. Kronan pekas ut som en riskfaktor – i kombination med ett svårbedömt geopolitiskt läge, enligt protokollet från senaste mötet.