En enig Riksbank lämnar som väntat räntan oförändrad på 0 procent. Även räntebanan lämnas oförändrad från december.