Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Räntebeskedet är Stefan Ingves sista som riksbankschef. ”Direktionen bedömer att penningpolitiken behöver stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet, jämfört med bedömningen i september”, skriver Riksbanken.