Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Det är den högsta nivån sedan december 2008.