Riksbanken har gått längre än många andra centralbanker genom att hålla en negativ styrränta åren 2015–2019.