Riksbanken kommer på onsdagen att köpa säkerställda obligationer (bostadsobligationer) för 10,1 miljarder kronor.