Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens egen prognos pekade mot ett underskott på 0,5 miljarder kronor.