Med EU:s nya hållbarhetsdirektiv kommer antalet bolag som måste upprätta en hållbarhetsrapport att femfaldigas. Direktivet innebär också nya krav på revision, en marknad i Europa som värderas mellan 4 och 8 miljarder euro eller 44 till 89 miljarder kronor.