Det har blivit bättre ordning i EU:s räkenskaper, enligt unionens revisorer.