I samband med att revisorernas branschorganisation Far fyller 100 år släpps antologin ”Revision – i går, i dag, i morgon”.