När Svenskt Kvalitetsindex (SKI) summerar årets mätning av kundnöjdhet kan de konstatera att revisionsbranschen hanterat det senaste året som präglats av ekonomisk oro, inflation och allmän osäkerhet mycket bra. Bäst ut kommer åter igen BDO. För elfte året i rad har BDO branschens nöjdaste kunder och ökar från indexet 77 till hela 83,7.