Nischbanken Resurs Banks tillträdande vd Magnus Fredin har köpt sina första aktier i bolaget. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.