Teknikkonsulten Sweco rapporterar ett ebita-resultat på 654 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023. I Infronts analytikersammanställning framgick att det samlade estimatet var på 792 Mkr.