Premium Snacks nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2023 ökade med 21 procent till 99,8 miljoner kronor.