Ubåtsresorna till Titanic fortsätter, trots dödsimplosionen som orsakade fem personers död i somras.